Kursupplägg och kursinnehåll

 • 1

  Lärarnas RIksförbund

  • Del 1: Utgångspunkter för fackligt arbete

  • Quiz 1

  • Del 2: Ansvaret som ombud

  • Quiz 2

  • Del 3: Typiskt för fackliga förhandlingar

  • Quiz 3

  • Del 4: Uppdraget

  • Quiz 4

  • Del 5: Perspektiv

  • Quiz 5

 • 2

  Kursstart

  • Välkommen

  • Dimensioner

  • Quiz 1

  • Perspektiv

 • 3

  Förberedelsefasen

  • När du förbereder dig

  • Målsättning

  • Quiz 2

  • Quiz 3

  • Förhandlingsstyrka

  • Quiz 4

  • Taktisk plan

  • Sammanfattning

  • Förberedelsemall

 • 4

  Informationsfasen

  • Relationen

  • Quiz 5

  • Påverkan

  • Quiz 6

  • Information

  • Quiz 7

 • 5

  Budgivningsfasen

  • Öppningen

  • Quiz 8

  • Köpslående

  • Quiz 9

  • Stil

  • Quiz 10

 • 6

  Avslutningsfasen

  • Avslut

  • Quiz 11

 • 7

  Reflektion

  • Strukturerad reflektion

  • Kursavslut

  • Reflektionsmall