Kursupplägg och kursinnehåll

 • 1

  Kurs Intro

  • Välkommen

  • Dimensioner

  • Quiz 1

  • Perspektiv

 • 2

  Förberedelsefasen

  • När du förbereder dig

  • Målsättning

  • Quiz 2

  • Quiz 3

  • Förhandlingsstyrka

  • Quiz 4

  • Taktisk plan

  • Sammanfattning

  • Förberedelsemall

 • 3

  Informationsfasen

  • Relationen

  • Quiz 5

  • Påverkan

  • Quiz 6

  • Information

  • Quiz 7

 • 4

  Budgivningsfasen

  • Öppningen

  • Quiz 8

  • Köpslående

  • Quiz 9

  • Stil

  • Quiz 10

 • 5

  Avslutningsfasen

  • Avslut

  • Quiz 11

 • 6

  Reflektion

  • Strukturerad reflektion

  • Kursavslut

  • Reflektionsmall